Samostojni strokovni sodelavec za obračun plač in osnovnih sredstev

Ključ vsakega uspešnega podjetja so njegovi zaposleni. Na naših delovnih mestih si želimo zadovoljnih ljudi, zato ustvarjamo okolje, v katerem lahko naši sodelavci razvijajo svoj potencial, ideje in kreativnost. Opazimo in cenimo ambicioznost ter ju spodbujamo z možnostmi izobraževanja in nagrajevanja, pri tem pa želimo, da bi nam bilo delo vsem v veselje. Tako namreč nastajajo najboljše storitve.

V svoje vrste vabimo kandidate, ki bi želeli kariero nadaljevati v računovodstvu na delovnem mestu "Samostojni strokovni sodelavec za obračun plač in osnovnih sredstev".

 

Kraj opravljanja dela:

Ljubljana

Rok oddaje prijave:

05. 02. 2023

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO

 • vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomsko poslovne smeri
 • vsaj 3 leta delovnih izkušnj na primerljivem delovnem mestu
 • orientiranost k rezultatom
 • pozitivno naravnanost in kooperativnost
 • angažiranost in radovednost

NALOGE

 • Načrtovanje, izvajanje in vodenje dela v obračunu plač in osnovnih sredstev.
 • Mesečni obračun plač, dodatna izplačila, regres z vsemi pripadajočimi poročili (Ajpes, e-davki, ZZSI).
 • Kontrola izplačil plač, dodatnih izplačil, regres.
 • Letni obračun dohodnine ter poročanje (Ajpes, e-davki, ZZSI).
 • Kontiranje in knjiženje vseh stroškov plače.
 • Obračun in kontiranje potnih nalogov, avtorskih pogodb..
 • Priprava ter kontiranje osnovnih sredstev.
 • Priprava podatkov za konsolidacijo osnovnih sredstev.
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za investicije.
 • Priprava dokumentacije za letni obračun davka od dobička pravnih oseb.
 • Sodelovanje z revizorjem.
 • Priprava vseh mesečnih in letnih poročil za Izdelovanje analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov, finančnih, delovnih in razvojnih programov za računovodstvo in podjetje.
 • Pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana.
 • Knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in v pomožnih knjigah.
 • Kontiranje in knjiženje kupci/dobavitelji, vodenje glavne knjige 
 • Izvedba računovodskih nalog v podjetju v skladu s slovenskimi pravili in računovodsko politiko skupine.
 • Priprava poročil za zunanje uporabnike, Banko Slovenije, FURS, Ajpes, ZRZS, ZZZS.
 • Sodelovanje pri sestavljanju zaključnih računov in obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.
 • Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov podjetja in po navodilih in zadolžitvah direktorja podjetja.
 • Pozitiven, vesten in odgovoren odnos do dela.

 

NUDIMO

Kandidatom nudimo zanimivo, kreativno in samostojno delo, možnost izobraževanja in profesionalnega razvoja in stimulativno plačo. S kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo.

Vam opisano delo predstavlja izziv? Prosimo, da svojo prijavo oddate preko spletnega obrazca, do katerega vodi gumb spodaj. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo izpolnjene preko omenjene povezave. Hvala za razumevanje.