VZDRŽEVALEC

Ključ vsakega uspešnega podjetja so njegovi zaposleni. Na naših delovnih mestih si želimo zadovoljnih ljudi, zato ustvarjamo okolje, v katerem lahko naši sodelavci razvijajo svoj potencial, ideje in kreativnost. Opazimo in cenimo ambicioznost ter ju spodbujamo z možnostmi izobraževanja in nagrajevanja, pri tem pa želimo, da bi nam bilo delo vsem v veselje. Tako namreč nastajajo najboljše storitve.

V poslovni enoti  Lesnina Ljubljana zaposlimo vzdrževalca!

Kraj opravljanja dela:

Ljubljana

Rok oddaje prijave:

30. 06. 2021

 

KAJ PRIČAKUJEMO:

- izkušnje na primerljivem delovnem mestu vzdrževalca 

- pozitiven, vesten in odgovoren odnos do dela in timsko usmerjenost

- organizacijske sposobnosti

- natančnost in doslednost pri izvajanju nalog

- delo z računalnikom in poznavanje programov Word, Excel

- vozniško dovoljenje B kategorije

 

NALOGE:

- skrb za poslovne stavbe in inventar, njihovo varovanje,

- skrb za tekoče in pravočasno vzdrževanje delovnih naprav v poslovnem objektu in okolici,

- vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih in zunanjih površinah,

- skrb in nadzor za pravilno delovanje kurilnih in prezračevalnih naprav,

- pripravo predloga potrebnih sredstev za vzdrževanje in skrb za njihovo nabavo ter nadzor porabe,

- skrb za protipožarno varnost poslovnih prostorov in redne preglede gasilnih sredstev,

- dnevni pregled prostorov in opreme ter opravljanje popravil, ki jih zahteva tekoče vzdrževanje,

- skrb za tehnično brezhibnost in vzdrževanje vozil, tehnične preglede in registracijo vozil,

- skrb za red in čistočo poslovne stavbe in okolice - košnja trave, urejanje drevja