POSLOVNI SEKRETAR m/ž

Ključ vsakega uspešnega podjetja so njegovi zaposleni. Na naših delovnih mestih si želimo zadovoljnih ljudi, zato ustvarjamo okolje, v katerem lahko naši sodelavci razvijajo svoj potencial, ideje in kreativnost. Opazimo in cenimo ambicioznost ter ju spodbujamo z možnostmi izobraževanja in nagrajevanja, pri tem pa želimo, da bi nam bilo delo vsem v veselje. Tako namreč nastajajo najboljše storitve.

V svoje XXXL vrste vabimo kandidate, ki bi želeli opravljati delo "poslovnega sekretarja" na sedežu podjetja v Ljubljani!

 

 

Kraj opravljanja dela:

Ljubljana

Rok oddaje prijave:

18. 08. 2022

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO

 • vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomsko poslovne smeri.
 • vsaj 1 leto delovnih izkušnj na primerljivem delovnem mestu.
 • znanje tujega nemškega jezika.
 • poznavanje in delo z Microsoft Office programi.
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
 • orientiranost k rezultatom.
 • pozitivno naravnanost in kooperativnost.
 • angažiranost in radovednost.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Sprejemanje, predaja ter naročanje telefonskih pogovorov.
 • Sprejemanje in posredovanje naročil.
 • Vodenje knjige pošte ter vpisovanje prejete in poslane pošte.
 • Razporejanje dnevne pošte vodstvu oziroma delavcem na upravi.
 • Sprejemanje strank in opravljanje reprezentančnih nalog.
 • Izpolnjevanje potnih nalogov in predložitev v podpis.
 • Oblikovanje dopisov, zapisnikov, poročil in drugih zapisov po navodilih vodstva.
 • Naročanje in izdaja pisarniškega gradiva.
 • Arhiviranje gradiv in vnos podatkov v kadrovski program.
 • Vodenje kadrovskih zadev (kadrovska evidenca, razpisi delovnih mest, vročanje sklepov o izbiri, prenehanju delovnega razmerja, evidenca o izrabi dopustov, o bolniških odsotnostih, ipd.).
 • Urejanje zdravstvenih, pokojninskih ter socialnih zavarovanje delavcev (odjava, prijava in drugo delo povezano s tem).
 • Skrb za napotitev na zdravniške preglede delavcev.
 • Vodenje evidence v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri delu (tečaji in izpiti o varstvu pri delu, dokumentacija varstva pri delu).
 • Izpolnjevanje obrazcev za odhod v pokoj – urejanje z ZPIZ.
 • Skrb za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb od delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb in drugih pogodb v skladu z navodili vodstva.
 • Izpolnjevanje in oblikovanje raznih poročil (kadrovska, statistična,…).
 • Urejanje evidence in matične knjige.
 • Spremljanje predpisov na področju delovne zakonodaje.
 • Pozitiven, vesten in odgovoren odnos do dela.

NUDIMO

Kandidatom nudimo zanimivo, kreativno in samostojno delo, možnost izobraževanja in profesionalnega razvoja in stimulativno plačo. 

Vam opisano delo predstavlja izziv? Prosimo, da svojo prijavo oddate preko spletnega obrazca, do katerega vodi gumb spodaj. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo izpolnjene preko omenjene povezave. Hvala za razumevanje.

 

Prijava ni več mogoča. Razpis se je zaključil 18. 08. 2022

Nazaj na seznam