Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Zavezanec zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu za zaščito prijaviteljev. Prav tako zagotavlja informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

Kaj je prijava kršitev?

Ali sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji ali ustreznemu organu za zunanjo prijavo.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko sporočite prek:

  • pošte (LES-MMS, trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava po ZZPri«),

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi opredelili, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

 

Interni pravilnik o zaščiti kršitev prava in o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po ZZPri v podjetju LES-MMS do.o.